Rondleiding AnimalCare Dierenkliniek 2015


De kinderen van Chill-Honk mochten vandaag (dinsdag 24 februari) een kijkje nemen bij AnimalCare Dierenkliniek in Ermelo.
Voordat de rondleiding begon kregen de kinderen een kort filmpje te zien wat er allemaal gebeurt in de dierenkliniek. Na het filmpje mochten de kinderen kijken in de spreekkamer van de dierenarts en de uitslaapkamer waar alle dieren bijkomen na een operatie. Ook mochten de kinderen kijken in de operatiekamer. De kinderen mochten alle operatiematerialen zien en kregen een echte operatiemuts mee naar huis.
Daarna liet de dierenarts röntgenfoto's zien van dieren in de röntgenkamer. De kinderen kregen veel röntgenfoto's te zien en luisterden aandachtig naar de verhalen van de dierenarts.
Na de rondleiding in de dierenkliniek werden alle vragen van de kinderen beantwoord door de dierenarts.  Nadat alle vragen beantwoord waren kwam er een einde aan de rondleiding in de dierenkliniek. De kinderen maar ook de leidsters vonden het een ontzettende leuke en interessante rondleiding in AnimalCare Dierenkliniek!

(De foto's zijn te vinden in het fotoboek)
 


Terug naar het nieuws