OSB de Arendshorst
OSB de Arendshorst
Onze school is een openbare school. Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden. Zij moeten zich zo veelzijdig mogelijk kunnen ontplooien, opdat zij zich in de maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven. Dat houdt in dat we kinderen moeten leren keuzes te maken in alles wat hen aangeboden wordt. Zo'n school is de Arendshorst, een openbare school. Het motto van onze openbare school luidt:   "Niet apart maar samen!" 
 


OSB de Cantharel
OSB de Cantharel

De Cantharel is een kleine school in een bosrijke omgeving waar structuur, regels, normen en waarden, hard werken, maar vooral gezelligheid en je veilig voelen belangrijk zijn. Ons motto is: "Samen plezier in Leren!"

We gebruiken de nieuwste methodes en hulpmiddelen, dagen kinderen uit en vinden goede omgangsvormen heel normaal.

Communicatie naar en van ouders en verzorgers staat bij ons hoog in het vaandel.
Wekelijks gaat onze nieuwsbrief “Het Zwammetje”, met daarin alle wetenswaardigheden, informatie en oproepen met de kinderen mee naar huis. Onze website wordt regelmatig vernieuwd en aangepast. We houden informatieavonden en rapportbesprekingen om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind.

We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden om extra aandacht aan iedereen te kunnen geven. Niet alleen kinderen, die het moeilijk vinden, maar ook kinderen die meer aan kunnen, krijgen bij ons de aandacht die zij verdienen.

 

 


RK Prins Willem Alexander school
RK Prins Willem Alexander school

Een goede basisschool én uniek in de gemeente Ermelo. Niet alleen omdat het onderwijs wordt gegeven vanuit een katholieke traditie, ook vanwege de vernieuwende en progressieve onderwijsstijl. In onze onderwijsfilosofie zit een kern van het Jenaplanonderwijs: We vieren veel, werken met weektaken, gaan uit van de zone van de naaste ontwikkeling, bieden wereldoriëntatie aan in projecten waar kinderen actief mee aan de slag gaan en besteden veel tijd aan creatieve ontwikkeling.

 


KC Ermelo
KC Ermelo

Wil je ook korfballen leren? Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een gezellige vereniging met een mooie sportaccomodatie? Kom dan vier keer gratis meetrainen bij KC Ermelo en bekijk of het je bevalt. Voor info bezoek onze website.

 


Sportinstituut Ermelo
Sportinstituut Ermelo

Met plezier bewegen… begint bij Sportinstituut Ermelo

Regelmatig bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Bij Sportinstituut Ermelo zijn wij van mening dat dit alleen lukt, als je ook plezier hebt in het bewegen.

Alleen dan blijf je gemotiveerd en houd je het vol.

Wij bieden gevarieerde groepslessen (van spinning tot pilates, van judo tot bodyshape etc.) en trainingsprogramma’s op maat. Onze enthousiaste en gediplomeerde instructeurs helpen u graag op een verantwoorde wijze met plezier te bewegen... op weg naar een goede gezondheid!